ONZE VISIE

In organisaties treffen we vaak onbewust een positie aan waarin een bepaalde dynamiek van vroeger zich herhaalt. We nemen namelijk iedere dag de patronen uit ons gezin of systeem van herkomst met ons mee. De spanningen die hierdoor in ons latere leven vaak ontstaan, noemen we overdracht. Overdracht betekent dat iets van ooit zich in het hier en nu herhaalt. Dit kenmerkt zich doordat je het gevoel hebt dat het wel érg veel emotie geeft als je het door een volwassen bril bekijkt. Dit kan bijvoorbeeld een gevoel van irritatie, boosheid, onzekerheid, angst, teleurstelling of bedroefdheid zijn. Deze gevoelens zijn boodschappers dat er eigenlijk nog iets van vroeger speelt, waardoor effectiviteit in communicatie niet echt meer mogelijk is.
Veel ‘gedoe’ lost als sneeuw voor de zon op als alle betrokken partijen kunnen onderscheiden welke overdracht er speelt. Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen aandeel in deze overdracht geeft vaak ruimte en opluchting. Daarna ontstaat er een ‘schonere’ communicatie en een verbinding van hart tot hart. Het is geweldig als we dat zien ontstaan. Daar doen wij het voor…!

 
ontwerpers Working

Teams die succesvol aandacht besteden aan teamontwikkeling, zijn 25% productiever. Ook zijn mensen die in een goed functionerend team werken, over het algemeen gezonder en gelukkiger. 

Wij helpen bij het zetten van de juiste stappen om een goed functionerend team te worden. Een dankbare taak...!