mensen Clapping

WAT IS EEN TEAM?

Wat is een team?
Een groep individuen kan een team worden wanneer er twee zaken in orde zijn:

  1. Er is een gezamenlijke doelstelling

  2. Er is een afhankelijkheid van elkaar om het doel te bereiken

In organisaties is die gezamenlijke doelstelling niet altijd aanwezig, helder of gedeeld. Ook is er soms geen afhankelijkheid van elkaar. In feite kun je dan niet van een team spreken. Wanneer er een wens is om met en van elkaar te leren, kan de groep stappen zetten om alsnog samen een team te vormen.


Ontwikkelingsfasen
Ieder team door een aantal ontwikkelingsfasen. Samen met de de leider en het team werken wij aan het bewustzijn van die teamfasen en aan wat er nodig is om verder te komen. Daarin is de leider in grote mate bepalend voor het succes van de teamontwikkeling.

Wat heb je als leider te leren om het team een fase verder te brengen? Wij helpen je daarbij. De begeleiding van de leider loopt parallel met de begeleiding van het team.


Vragen waarmee leiders en teams ons benaderen voor teambegeleiding, zijn:

  • Er zijn spanningen binnen het team of tussen de leider en (leden van) het team. We lopen er in vast. Hoe pakken we dit aan?

  • In mijn team speelt er het één en ander in de onderstroom, maar de teamleden durven elkaar niet aan te spreken. Kunnen jullie ons door deze fase heen helpen zodat wij opener naar elkaar durven te zijn en ‘het’ weer gaat stromen?

  • De positie als leider van het team is afgelopen jaren door verschillende leiders ingevuld, maar steeds zonder succes. Kunnen jullie ons begeleiden (met bijvoorbeeld een organisatie opstelling) om te onderzoeken wat er dieperliggend speelt, zodat de stagnatie niet nog langer duurt?

  • Willen jullie ons begeleiden en trainen op teamontwikkeling zodat we meer in de diepte verbinding krijgen en effectiever worden in de samenwerking (met meer plezier)?

  • We zijn een samengevoegd team en de oude bloedgroepen zorgen nog steeds voor verdeeldheid. Willen jullie ons begeleiden om echt één team te zijn?